Domusa Teknik

Calderes i sistemes de producció per a aigua calenta sanitària

La nostra activitat se centra en el disseny, la fabricació i comercialització de productes per a la climatització i el confort.

Oferim sistemes solars per a producció d’aigua calenta sanitària, calderes de ferro fos i acer usant com a combustible gas, gasoil, o biomassa, inter-acumuladors d’aigua calenta, calderes elèctriques, calderes murals a gas, termos elèctrics i cremadors de gasoil.

Treballem per aconseguir posar al mercat la tecnologia més avançada, a un preu raonable. Ideem i desenvolupem productes amb sentit pràctic, senzills en el seu ús i fàcils d’instal·lar.

Utilitzem materials i components d’alta qualitat que perduren en el temps, és per això que oferim una garantia inigualable als usuaris.

Som eficients a nivell organitzatiu, comptant amb un model de gestió avançat, fiable, seriós i racional, bolcat en tot moment en atendre i resoldre les necessitats i suggeriments dels nostres clients.

Domusa Teknik comptem amb una àmplia xarxa de serveis tècnics, que ofereixen resposta immediata a tots els requeriments dels nostres clients.

Caldera biomassa Bioclass HM

Caldera biomassa per a pellets

A Domusa Teknik hem aconseguit un producte tecnològicament molt avançat que ha obtingut, en el procés de certificació, la més alta qualificació possible a Europa (Classe 5 segons norma EN303-5) pel que fa a el rendiment, la seguretat i les baixes emissions de gasos i pols a l’atmosfera.

Caldera gasoil baixa temperatura Jaka HFS

Caldera gasoil baixa temperatura per a ferro colat

Caldera de peu a gasoil Domusa Jaka HFS 30 de fosa, sense cremador ni kit de circulació i hidràulic i amb una potència tèrmica de 27.8 kW i facilitat de neteja.

Caldera gasoil baixa temperatura Sirena HFD

Caldera gasoil baixa temperatura per a ferro colat

La Sirena HFD és una gamma de calderes de gasoil de baixa temperatura amb cos de combustió en ferro fos i amb elevat nivell de rendiment de combustió (nivells superiors al 93% del PCI).

Aquesta gamma de calderes ha estat adaptada a les exigències i requeriments, quant a rendiment i etiquetatge, de la nova Directiva Europea ErP.

La gamma inclou 2 versions, només calefacció i calefacció + aigua calenta sanitària, amb potències de 29 i 40 kw. La versió només calefacció va equipada amb preses hidràuliques i elèctriques per poder connectar a un inter-acumulador d’aigua calenta sanitària.

Forn S.A. som distribuïdors Domusa Teknik

Si vols més informació dels productes pots visitar la web oficial de Domusa Teknik

Ath
Wolf